MENU

Polityka prywatności serwisu www.AleksandraAleksandrowicz.com

1.Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Odbiorców w związku z wykorzystaniem przez nich towarów i usług dostępnych w Serwisie. Brak akceptacji Polityki Prywatności przez Odbiorcę to brak możliwości korzystania z usług Serwisu oraz składania zamówień.

2. Zasady świadczenia i sprzedaży towarów i usług określone są w Regulaminie Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: firma #Alex Aleksandra Aleksandrowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 2g/16, 53-030 Wrocław, NIP 4970020258, REGON 389893568, biuroAleksandry@gmail.com reprezentowana przez Aleksandrę Aleksandrowicz.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Odbiorcę oraz w sytuacjach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Odbiorca może przeglądać stronę Serwisu oraz ofertę Sklepu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, jednak pewne dane są zbierane automatycznie (cookies). Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Odbiorcę w odpowiednich formularzach.

6. Dane Odbiorcy podane w formularzu są przetwarzane w zależności od funkcji danego formularza w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy realizacji zamówienia.

7. W sytuacji udzielenia przez Odbiorcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez wybranie konkretnej opcji), dane osobowe będą pozyskiwane i wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych aktywności organizowanych przez Administratora.

8. Dane osobowe Odbiorcy przekazane do Serwisu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do pozostawionych danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Odbiorcy, ma on również prawo do ich modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu związane np z rozwojem technologii internetowej, zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz generalnego rozwoju Serwisu internetowego. O wszystkich zmianach Administrator Serwisu będzi informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą być prezentowane linki do innych stron internetowych czy Sklepów. Takie strony internetowe czy Sklepy funkcjonują niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.AleksandraAleksandrowicz.com

Wspomniane Strony czy Sklepy mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. Zaleca się zapoznanie się z nimi dodatkowo.

W razie pytań w sprawie Niniejszej Polityki Prywatności - jestem do dyspozycji mailowej: biuroAleksandry@gmail.com

Polityka prywatności serwisu www.AleksandraAleksandrowicz.com

1.Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Odbiorców w związku z wykorzystaniem przez nich towarów i usług dostępnych w Serwisie. Brak akceptacji Polityki Prywatności przez Odbiorcę to brak możliwości korzystania z usług Serwisu oraz składania zamówień.

2. Zasady świadczenia i sprzedaży towarów i usług określone są w Regulaminie Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: firma #Alex Aleksandra Aleksandrowicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 2g/16, 53-030 Wrocław, NIP 4970020258, REGON 389893568, biuroAleksandry@gmail.com reprezentowana przez Aleksandrę Aleksandrowicz.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Odbiorcę oraz w sytuacjach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Odbiorca może przeglądać stronę Serwisu oraz ofertę Sklepu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, jednak pewne dane są zbierane automatycznie (cookies). Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Odbiorcę w odpowiednich formularzach.

6. Dane Odbiorcy podane w formularzu są przetwarzane w zależności od funkcji danego formularza w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego czy realizacji zamówienia.

7. W sytuacji udzielenia przez Odbiorcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez wybranie konkretnej opcji), dane osobowe będą pozyskiwane i wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych aktywności organizowanych przez Administratora.

8. Dane osobowe Odbiorcy przekazane do Serwisu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do pozostawionych danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Odbiorcy, ma on również prawo do ich modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu związane np z rozwojem technologii internetowej, zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz generalnego rozwoju Serwisu internetowego. O wszystkich zmianach Administrator Serwisu będzi informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą być prezentowane linki do innych stron internetowych czy Sklepów. Takie strony internetowe czy Sklepy funkcjonują niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.AleksandraAleksandrowicz.com

Wspomniane Strony czy Sklepy mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. Zaleca się zapoznanie się z nimi dodatkowo.

W razie pytań w sprawie Niniejszej Polityki Prywatności - jestem do dyspozycji mailowej: biuroAleksandry@gmail.com

Powered By ClickFunnels.com