MENU

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Wstęp

1. Sklep Internetowy nazywany dalej Sklepem prowadzony jest przez #Alex Aleksandra Aleksandrowicz numer NIP: 497 002 02 58. Firma zarejestrowana przy ul. Przyjaźni 2g/16, 53-030 Wrocław i reprezentowana przez Aleksandrę Aleksandrowicz.

2. Sklep Internetowy to przestrzeń edukacyjna tj. miejsce informacji, edukacji, zakupu towarów czy świadczonych usług umożliwiającą Odbiorcom poznanie Twórcy materiałów, ofertą produktów i/lub usług, w tym z terminami i cenami, zawarcie umów sprzedaży towarów lub usług. Towary i usługi dotyczą: książek, kursów online, szkoleń, warsztatów, eventów, mentoringu, konsultacji i innych.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Odbiorcę jest możliwe z pozycji komputera i/lub telefonu czy innego urządzenia mobilnego przy spełnienie min. wymagań technicznych: urządzenie ma dostęp do internetu.

4. Odbiorca korzystający ze Sklepu jest zobowiązany przestrzegania tego regulaminu.

2. Sprzedaż

1. W sklepie prowadzi się sprzedaż książek, kursów online, szkoleń, warsztatów, eventów, mentoringu, konsultacji i innych.

2. Zdjęcia, grafiki i opisy towarów i usług udostępnione w Sklepie są informacjami poglądowymi w celu pokazania Odbiorcy specyfikacji produktów, wygląd i zastosowanie danego towaru czy usługi.

3. Informacje oraz cennik znajdujące się w Sklepie traktuj się nie jako ofertę, lecz jako zaproszenie do podjęcia współpracy i zawarcia umowy. Nie są również zapewnieniem ze strony sklepu.

3. Podjęcie współpracy i zawarcie umowy

1. Odbiorca wypełniając i przesyłając formularz za pośrednictwem strony internetowej, akceptuje warunki wskazane w formularzu oraz w regulaminie traktując je jako warunki umowy wiążącej Odbiorcę i Sklep.

2. Odbiorca przed podpisaniem umowy oświadcza, że rozumie i akceptuje treść regulaminu i formularza internetowego i rozumie i akceptuję Politykę prywatności Sklepu.

3. Odbiorcy decydujący się w Sklepie na zakup usług eventowych, szkoleniowych czy warsztatów Sklepie oświadczają, że rozumieją i akceptują fakt, że towary czy usługi mają charakter edukacyjny (nie zastępują leczenia farmakologicznego czy psychoterapii).

4. Odbiorcy wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Sklep rozumieją i akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie i przetwarzanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą ich i nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Sklep ma prawo wykorzystać powyższe materiały w celach marketingowych, sprzedażowych i wizerunkowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu wydarzenia, jego miejsca, zmiany z offline na online, oraz osoby prowadzącej, a także prawo do odwołania wydarzenia:, miejsca szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania wydarzenia:

a)z ważnej przyczyny, które sprawia, że z uwagi na charakter i cel wydarzenia, nie byłoby możliwości ego realizacji,
b) z innej przyczyny leżącej po stronie Sklepu,
c) w związku z chorobą Prowadzącego
d) ze względu na restrykcje covid.

6. W momencie, które opisane są w p.5 Sklep powiadamia Odbiorców o zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika w formularzu internetowym.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Odbiorcy z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania wydarzenia, zobowiązany jest jedynie do zwrotu opłaty. Odbiorca zachowuje prawo do przełożenia wydarzenia na uzgodniony przez obie strony termin.

8. W sytuacji odwołania wydarzenia lub zmiany terminu, Odbiorca w terminie kolejnych 14 dni od informacji o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

9. Odbiorca może odstąpić od umowy sprzedaży usługi, wydarzenia lub towaru bez podania przyczyn najpóźniej na 14 dni (czternaście) kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza internetowego i tym samym zawarcia umowy – przy czym odstąpienie od umowy w zakresie usług szkolenia lub doradztwa może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej:biuroAleksandry@gmail.com

10. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 nie przysługuje Odbiorcy w momencie udziału w rozpoczętym wydarzeniu. Kiedy Odbiorca nie może wziąć udziału w wydarzeniu-może przekazać bilet osobie trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

11.Przełożenie terminu wydarzenia czy usługi jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

4. Reklamacje

Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie reklamacje złożone przez użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.

5.Prawa autorskie

Strona internetowa Sklepu oraz usługi i produkty oferowane przez Sklep są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

6. Rozwiązywanie sporów

1. Informacje związane ze sposobami oraz dostępem do pozasądowych form rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym

7. Warunki dostawy zamówień:
Informacje na temat dostawy znajdują się pod adresem: www.AleksandraAleksandrowicz.com

8. Regulamin wchodzi w życie 05.11.2021.

Wersja z dnia 05.11.2021

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Wstęp

1. Sklep Internetowy nazywany dalej Sklepem prowadzony jest przez #Alex Aleksandra Aleksandrowicz numer NIP: 497 002 02 58. Firma zarejestrowana przy ul. Przyjaźni 2g/16, 53-030 Wrocław i reprezentowana przez Aleksandrę Aleksandrowicz.

2. Sklep Internetowy to przestrzeń edukacyjna tj. miejsce informacji, edukacji, zakupu towarów czy świadczonych usług umożliwiającą Odbiorcom poznanie Twórcy materiałów, ofertą produktów i/lub usług, w tym z terminami i cenami, zawarcie umów sprzedaży towarów lub usług. Towary i usługi dotyczą: książek, kursów online, szkoleń, warsztatów, eventów, mentoringu, konsultacji i innych.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Odbiorcę jest możliwe z pozycji komputera i/lub telefonu czy innego urządzenia mobilnego przy spełnienie min. wymagań technicznych: urządzenie ma dostęp do internetu.

4. Odbiorca korzystający ze Sklepu jest zobowiązany przestrzegania tego regulaminu.

2. Sprzedaż

1. W sklepie prowadzi się sprzedaż książek, kursów online, szkoleń, warsztatów, eventów, mentoringu, konsultacji i innych.

2. Zdjęcia, grafiki i opisy towarów i usług udostępnione w Sklepie są informacjami poglądowymi w celu pokazania Odbiorcy specyfikacji produktów, wygląd i zastosowanie danego towaru czy usługi.

3. Informacje oraz cennik znajdujące się w Sklepie traktuj się nie jako ofertę, lecz jako zaproszenie do podjęcia współpracy i zawarcia umowy. Nie są również zapewnieniem ze strony sklepu.

3. Podjęcie współpracy i zawarcie umowy

1. Odbiorca wypełniając i przesyłając formularz za pośrednictwem strony internetowej, akceptuje warunki wskazane w formularzu oraz w regulaminie traktując je jako warunki umowy wiążącej Odbiorcę i Sklep.

2. Odbiorca przed podpisaniem umowy oświadcza, że rozumie i akceptuje treść regulaminu i formularza internetowego i rozumie i akceptuję Politykę prywatności Sklepu.

3. Odbiorcy decydujący się w Sklepie na zakup usług eventowych, szkoleniowych czy warsztatów Sklepie oświadczają, że rozumieją i akceptują fakt, że towary czy usługi mają charakter edukacyjny (nie zastępują leczenia farmakologicznego czy psychoterapii).

4. Odbiorcy wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Sklep rozumieją i akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie i przetwarzanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą ich i nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Sklep ma prawo wykorzystać powyższe materiały w celach marketingowych, sprzedażowych i wizerunkowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu wydarzenia, jego miejsca, zmiany z offline na online, oraz osoby prowadzącej, a także prawo do odwołania wydarzenia:, miejsca szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania wydarzenia:

a)z ważnej przyczyny, które sprawia, że z uwagi na charakter i cel wydarzenia, nie byłoby możliwości ego realizacji,
b) z innej przyczyny leżącej po stronie Sklepu,
c) w związku z chorobą Prowadzącego
d) ze względu na restrykcje covid.

6. W momencie, które opisane są w p.5 Sklep powiadamia Odbiorców o zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika w formularzu internetowym.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Odbiorcy z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania wydarzenia, zobowiązany jest jedynie do zwrotu opłaty. Odbiorca zachowuje prawo do przełożenia wydarzenia na uzgodniony przez obie strony termin.

8. W sytuacji odwołania wydarzenia lub zmiany terminu, Odbiorca w terminie kolejnych 14 dni od informacji o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

9. Odbiorca może odstąpić od umowy sprzedaży usługi, wydarzenia lub towaru bez podania przyczyn najpóźniej na 14 dni (czternaście) kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza internetowego i tym samym zawarcia umowy – przy czym odstąpienie od umowy w zakresie usług szkolenia lub doradztwa może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej:biuroAleksandry@gmail.com

10. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 nie przysługuje Odbiorcy w momencie udziału w rozpoczętym wydarzeniu. Kiedy Odbiorca nie może wziąć udziału w wydarzeniu-może przekazać bilet osobie trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

11.Przełożenie terminu wydarzenia czy usługi jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

4. Reklamacje

Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie reklamacje złożone przez użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.

5.Prawa autorskie

Strona internetowa Sklepu oraz usługi i produkty oferowane przez Sklep są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

6. Rozwiązywanie sporów

1. Informacje związane ze sposobami oraz dostępem do pozasądowych form rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym

7. Warunki dostawy zamówień:
Informacje na temat dostawy znajdują się pod adresem: www.AleksandraAleksandrowicz.com

8. Regulamin wchodzi w życie 05.11.2021.

Wersja z dnia 05.11.2021

Powered By ClickFunnels.com